Kontakt

P.U.P.H. DAR-POL Dariusz Pelczar

35-020 Rzeszów, ul. Langiewicza 19/3

tel./fax. (17) 852 55 77
GSM: 509 66 77 89

e-mail: biuro@darpol.info

darpol.ochrona@gmail.com